Nyheter

Velkommen til foreningen for barfothest og naturlig hestehold sin hjemmeside.
Vi jobber nå med å endre siden vår slik at den blir mer oversiktlig og har lagt den gamle siden passiv mens vi jobber med dette.

Foreningens formål:
.. skal være en samlende og ledende nasjonal medlemsorganisasjon for å fremme god hestevelferd innen barfot hovtrim og naturlig hestehold. Fagfeltet omfatter barfot hovtrim, løsdrift og oppstalling, fôring, beitedrift, øvrig stell, flokkliv og hestevelferd.
Laget er åpent for alle med slik interesse.

Arbeidsfelt:
Foreningen skal være en åpen og inkluderende felles møteplass for brukere og eiere av hest samt fagfolk, som vil fremme lagets formål og utvikle barfot hovtrim, naturlig hestehold og god hestevelferd i Norge.
Foreningen skal være en støtte for medlemmer som vil holde hestene sine barfot og praktisere ett naturlig hestehold ved å bidra til gode fagmiljø lokalt og nasjonalt, gi råd, formidle kontakt med rådgivere og arrangere kurs og samlinger.
Foreningen skal bidra til å heve kunnskapsnivået om barfot hovtrim, naturlig hestehold og god hestevelferd både blant medlemmene, andre hesteeiere og i samfunnet for øvrig.
Foreningen skal samle og gjøre tilgjengelig kunnskap om barfottrim, naturlig hestehold og god hestevelferd.
Foreningen skal støtte hesteeiere og initiativ som viser barfothester i aktiv bruk, og være med å arrangere aktiviteter for barfothester.
Foreningen skal aktivt sette positivt fokus på og fremme kunnskap om barfot og naturlig hestehold i samfunnsdebatten der det er naturlig.
Foreningen skal representere barfot hovtrim og naturlig hestehold i det norske samfunnet, og ta del i offentlige og private demokratiske prosesser på linje med de øvrige hesteorganisasjonene.
Foreningen skal bidra til kontakt mellom det nasjonale og det internasjonale miljøet i forhold til barfot hovtrim og naturlig hestehold.

Våre kommunikasjonskanaler er nå mest på facebook til den nye siden er oppe. Vår åpne facebookgruppe finner du her: https://www.facebook.com/groups/330877187066345/

Vi har også en lukket gruppe for medlemmer som vil brukes mer aktivt ift foreningens arbeid fremover. I denne gruppen blir man lagt til når man er medlem.

Å melde seg inn i gruppa gjør du ved å kontakte oss på mail til kasserer Christel Flagestad.

Mail: christel.flagestad@engenegaard.no
Medlemsavgift er 250 kr per år

Vi håper du ønsker å støtte foreningen slik at vi kan fortsette arbeidet med å spre kunnskap og inspirasjon om denne typen hestehold. Vi håper også at vi etter hvert skal kunne bidra i diskusjoner i samfunnet som angår hestehold og våre interesseområder.

Med vennlig hilsen Foreningen for barfothest og naturlig hestehold ved leder Torill Iversen

   
    

 

 

 

 

Denne artikkelen begrunner hvorfor halm kan være et egnet hestefor.


En artikkel hentet fra www.inside-out-hoofcare.co.uk

Den beskriver en del skadelige effekter ved jernsko

En hest trenger kompisene sine
     

 

 

for et sunt og godt hesteliv