Bli medlem

Her kan du melde deg inn i foreningen Barfothest og naturlig hestehold.

Foreningens fremste fokus er hestens velferd. Det mener vi er best ivaretatt når hesten får gå ute i flokk hele døgnet, hele året, i en vel tilrettelagt utedrift. Skal den ha et tilnærmet naturlig liv, skal den heller ikke ha jernsko.

En slik utedrift kan aldri gi hesten et virkelig naturlig liv med så store områder at den kan livnære seg selv, og finne det ly for været den har behov for, i vårt miljø. Samtidig ønsker vi jo å ha den så nær oss at vi kan bruke den til det formålet vi ønsker. Utedriften må derfor tilrettelegges slik at begge disse motstridene forholdene forenes til det beste for både hesten og oss.

Det er etter hvert en del mennesker som har kommet fram til gode løsninger på dette. På veien fram dit har de samlet mye erfaring, både på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Alle har gått hver sin sti mot målet. Til sammen blir det etter hvert til en vei.

Hvis du ønsker å gå den veien med hesten din, er du hjertelig velkommen som medlem. Vi er gjerne din veiviser på den veien. Ganske mange er i ferd med å gå denne veien. Noen er nesten fremme, noen har nettopp startet, noen har ikke begynt enda, men vil gjerne.

Starter du med en skodd hest på stall, har du et stykke vei å gå. Veien er ikke flat og rett fram. Den går over både bakker og berg, i krok og svinger. Men, den er gått før, vi kjenner veien og målet. Noe av hensikten med å gå den veien er å oppnå en sunn hest med gode barføtte høver. Hesten skal ikke ha det vondt på den veien. Det krever kunnskap å unngå det og samtidig få til en sunn, funksjonell hov. Søk råd hos de som har gått den veien før deg, og kan vise til et godt resultat.

Som medlem får du mulighet til å være med å dra lasset for å få til vårt mål: Økt hestevelferd og større kunnskap om utdrift og barfot hestehold i Norge. Du får tilgang til våre artikler, og referater fra styremøter og årsmøter. Du får også mulighet til å være med og utvikle barfothest og naturlig hestehold som driftsform sammen med andre med samme interesse. Andre medlemsfordeler som vil komme etterhvert.

Medlemskap koster 250 kr pr år.

Familiemedlemskap koster 350 kr pr år. Med dette medlemskapet kan du melde inn de enkelte medlemmene i familien din for kr 50 pr år.

Du kan endre fra Medlemskap til Familiemedlemskap. Det koster kr 100,-

Du melder deg inn ved å sette inn summen for det valgte medlemskap på vårt kontonummer:     

1503.52.07446

Deretter sender du kvitteringen på epost til:

medlemskontakt@nabafo.no

Da blir du lagt inn som medlem på hjemmesiden.

 

 

Skulle du få problemer med pålogging eller betalingen, kan du kontakte: tekn@nabafo.no

 

 

Legg igjen en kommentar

for et sunt og godt hesteliv