Analyser av grovfor

Grovfor produksjon

Skrevet av Rolf Fries
Grovforet er hestens viktigste næringskilde. Godt hestehold tilsier at du bør vite hva du gir hesten din å spise. Ta derfor en prøve av grovforet du bruker og send det til analyse. De fleste bruker en av disse to analyselaboratoriene:

Eurofinns i Norge:

Equi analytical i USA:

Informasjonsskjema ved bestilling av analyse fra Equi-analytical

Begge sender resultatet tilbake til deg som vedlegg i en mail. Resultatene viser hvor mye energi, protein og mineraler det er i hver kg tørt grovfor, og gir grunnlag for å beregne hvor mye grovfor du skal gi, og  om det skal gis tillegg av noe slag. Kraftfor, protein eller mineraler.

Eksempel på resultat fra Equi-analyse

For å kunne gjøre slike beregninger må du også vite hva hesten trenger i form av energi- og proteinmengde og mengde av de forskjellige mineralene. Det er flere kilder til slik informasjon. Noe finnes på Eurofinns hjemmeside, noe finnes i bøker på norsk. En svært god og komplett kilde er : Nutirent requirements of horses.

Denne boken koster endel og kjøpe, men er verd prisen. Fra linken over kan du både se, bla i boken og printe ut fra den.

Beregingene tar utgangspunkt i hestens behov for energitilførsel og energimengen i grovforet. Energibehovet er bestemt av hestens vekt og arbeidet den skal utføre. Utfra det beregnes hvor mange kg grovfor hesten skal ha i døgnet. Når antall kg er kjent, og analysene viser hvor mye hver kg inneholder av protein og mineraler, regner man ut hvor mye hesten får i seg fra grovforet.

Når disse resultatene sammenliknes med behovet hesten har, ser en hva hesten eventuelt må ha av tilskudd.

Eurofinns og Equi analytical bruker to forskjellige metoder for å angi energiinholdet i grovforet. Eurofinns oppgir det i antall forenheter/kg,  (Feh/kg) mens Equi analytical oppgir det i Mcal/kg.

Eurofinns viser på sine hjemmesider hvorledes beregningen gjøre med utgangspunkt i forenheter.

Eksempel på beregning basert på Equi analytical sine analyser finner du på denne hjemmesiden.

Legg igjen en kommentar

for et sunt og godt hesteliv