Beregning av grovformengde ut fra analyse

Skrevet av Rolf Fries

 

Eurofinns viser på sine hjemmesider hvorledes beregningen gjøres med utgangspunkt i forenheter.

Her gis et eksempel på hvorledes det gjøres basert på analyser fra Equi analytical.

Alle kravverdiene i de følgende tabellene er tatt fra tabell 16-3 i boken Nutrient Requirements of Horses

Tabellene starter på denne siden i boken.

Tabeller over næringsinnholdet av endel utvalgte næringsemner, finner du her i samme boken.

400 kg hest 500 kg hest 600 kg hest
Voksen – ikke i arbeid Mcal Mcal Mcal
Minimum 12,1 15,2 18,2
Gjenomsnitt 13,3 16,7 20,0
Forøket 14,5 18,2 21,8
I arbeid
Lett trening 16,0 20 24,0
Moderat trening 18,6 23,3 28,0
Tungt arbeid 21,3 26,6 32,0
Meget tungt arbeid 27,6 34,5 41,4

 

Analysene nedenfor er fra et grovfor produsert i 2013, hovedsaklig Timotei

Alle analyseverdier er gitt pr tørt stoff (TS).

Kravverdiene for energi, er tatt fra tabellen over.

 

500 kg hest, mod. trening 400 kg hest ikke arbeid
Analyseverdier:  Kravverdier Kravverdier
Fordøybar energi 2,29 Mcal/kg  23,3 Mcal 13,3 Mcal
Råprotein  89,8 g/kg  768 g 504 g
Estimert Lysin  3,1 g/kg  33 g 21,7 g
Lignin 40,5 g/kg
Acid Detergent Fiber (ADF) 348,6 g/kg
Neutral Detergent Fiber (NDF)  552,0 g/kg
Vannløselig karbohydrat (WSC)  210,2 g/kg
Enkle sukkerarter (ESC)  107,8 g/kg
Stivelse  12,2 g/kg
Ikke fibrøst karbohydrat 255,5 g/kg
Rå fett 29,9 g/kg
Aske  72,8 g/kg
Kalsium 2,85 g/kg  35 g 16 g
Fosfor 2,42 g/kg 21 g 11,2 g
Magnesium 1,33 g/kg 11,5 g 6 g
Kalium 17,27 g/kg 32 g 20 g
Natrium 0,069 g/kg 17,8 8 g
Jern 48 mg/ kg 400 mg 320 mg
Zink 29 mg/ kg 450 mg 320 mg
Kopper 11 mg/ kg 112,5 mg 80 mg
Mangan 86 mg/ kg 450 mg 320 mg
Molybden 1,1 mg/ kg

 

Beregninger:

Eksempel 1)  er for en 500 kg hest i moderat trening.

For at hesten skal få dekket et behov på 23,3 Mcal energi med et grovfor som har 2,29 Mcal/kg, må den ha:

23,3/2,29 = 10,2 kg av grovforet pr døgn hvis grovforet var helt tørt.

Hvis dette nå er tørt høy med et tørstoff  på 85%, skal hesten ha:

10,2/85×100 = 12 kg av grovforet slik som det er.

hesten får krav kommentar
Råprotein 10,2 x  89,8 = 916 g  768 proteinkravet dekkes fint.
Lysin 10,2 x 3,1 = 31,6 g 33 g, det er bra
Kalsium 10,2 x 2,85 = 29 g. 35 g det er litt lite
Fosfor 10,2 x 2,42 = 24,7 g 21g det er ok
Magnesium 10,2 x 1,33 = 13,6 g 11,5 g det ok.
Kalium 10,2 x 17,27 = 176 g 32 g
Natrium 10,2 x 0,069 = 0,7 g 17,8  Den trenger salttilskudd. Slikkestein.
Jern 10,2 x 48 = 490 mg. 400 mg ok
Zink 10,2 x 29 = 296 mg 450. Litt lite
Kopper 10,2 x 11 = 112 mg 112,5 OK
Mangan 10,2 x 86 = 877 mg 450

 

Eksempel 2) er for en 400 kg hest som er på tur  3 dager i uken. 1 til 1,5 timer hver gang, ca 10 min trav og 5 min galopp.

Kravtabellen over viser at en 400 kg hest som ikke er i arbeid, trenger 12,1 til 14,5 Mcal pr dag.  Så lite arbeid som hesten i dette eksemplet gjør, kan en nesten se bort fra. Velger derfor middelverdien 13,3 Mcal som energibehov.

For at hesten skal få dekket et behov på 13,3 Mcal energi med et grovfor som har 2,29 Mcal/kg, må den ha:

13,3/2,29 = 5,8 kg av grovforet pr døgn hvis grovforet var helt tørt.

Hvis dette nå er «tørt høy» med et tørstoff  på 85%, skal hesten ha:

5,8/85×100 = 6,8 kg av grovforet slik som det er.

hesten får krav kommentar
Råprotein 5,8 x  89,8 = 520 g  504 proteinkravet dekkes fint.
Lysin 5,8 x 3,1 = 18 g 21,7 det er bra
Kalsium 5,8 x 2,85 = 16,5 g. 16 g det er ok
Fosfor 5,8 x 2,42 = 14 g 11,2g det er ok
Magnesium 5,8 x 1,33 = 7,7 g 6 g det ok.
Kalium 5,8 x 17,27 = 100 g 20 g
Natrium 5,8 x 0,069 = 0,4 g 8 g  Den trenger salttilskudd. Slikkestein.
Jern 5,8 x 48 = 278 mg. 320 mg ok
Zink 5,8 x 29 = 168 mg 320 mg Litt lite
Kopper 5,8 x 11 = 63,8 mg 80 OK
Mangan 5,8 x 86 = 499 mg 320

 

Vannløselig karbohydrat i dette foret er på 21%. Det er for høyt for hester som er Insulinresistente (IR hester). For dem bør det ligge ned mot 10%.

Mengden vannløselig karbohydrat kan reduseres ved å legge grovforet i vann noen timer. Se egen side om dette.

 

 

Dette innholdet er forbeholdt registrerte brukere og medlemmer. Det er gratis å registrere seg som bruker av hjemmesiden. Registrerte brukere kan bli medlem ved å betale kontingent. Hvis du er bruker eller medlem, logg deg inn.

Innlogging for eksisterende brukere
   
New User Registration
*Påkrevede felt

for et sunt og godt hesteliv