Metoder for beregning av energiinhold i grovfor

Skrevet av Rolf Fries

Det er flere måter å angi energiinholdet i grovfor på.

Fordøylig energi

Det er den delen av den totale energien i foret som hesten kan fordøye.

Det er dette systemet som er vanlig å bruke i USA.

Energimengden «Digestable energi» (DE) oppgis i Mcal.

For eksempel en forprøve kan ha: 2,29 Mcal/kg TS

Omsettbar energi

Av den fordøyde energien går noe tapt gjennom urin. Det som blir igjen er omsettbart.

Dette systemet brukes mye i Sverige.

Energimengen «Omsettbar energi til hest» oppgis i MJ

Netto energi

Det genererer varme å  fordøyde foret. Når man trekker fra den energien også, sitter man igjen med netto energi, som kan brukes til vekst og arbeid.

Det er dette systemet som brukes i Norge.

Energimengden oppgis i FEh.

En forprøve kan for eksempel ha: 0,59 FEh/kg TS

Betegnelser

Som en ser over kan Energi kan oppgis med forskjellige enheter.  MJ, Mcal eller FEh.

  • J (joule) er energienheten i det metriske systemet
  • Cal (Kalori) er offisielt ikke lenger i bruk hos oss,  men USA bruker fortsatt denne enheten.
  • FEh er den nettoenergimengden en finner i 1 kg bygg.

Alle tre systemene er brukbare, men har litt forskjellig nøyaktighet.

Det som brukes i USA er det enkleste, minst nøyaktig, men har de billigste analysene.

Det som brukes i Norge er det mest nøyaktige, men derfor blir også analysene dyrere.

Det svenske systemet kommer i en mellomstilling.

Omregninger

Nettoenergimengden i 1 Kg bygg er 6,9 MJ. Definert som 1 FEh

En kan godt regne om den til Mcal.

6,9 x 0,239 = 1,65 Mcal.  Det er fortsatt 1 FEh

La oss se på to foremner: Bygg og Halm

Anta at du sender prøver til analyse av disse to til USA, Sverige og Norge.

Svarene du får tilbake vil være omtrent slik:

1 kg Bygg 1 Kg halm
Fordøylig energi (USA) 13,8 MJ 7,9 MJ
Omsettbar energi (Sverige) 11 MJ 5 MJ
Netto energi (Norge) 6,9 MJ 0,9 MJ

 

Alle disse svarene er riktige, men de har ikke målt det samme.

Grunnen til dette  er at halm er svært tungt fordøyelig. Mesteparten av energien i halmen går til selve fordøyelsen. Svært lite er nyttbart.

Hvis en sammenlikner kravet til energi for en hest når man regner ut fra fordøyelig energi og netto energi så gjenspeiler det forskjellen.

Kravet i eksemplet under er for en hest på 500 kg , og som ikke er i trening.

Kravet er satt til 3,9 FEh (Eurofinns) for denne hesten basert på netto energi.

Den er satt til 15,2 MCal (Equi analytical) basert på fordøybar energi.

Forskjellen i energiinnhold mellom fordøyelig energi og netto energi er vist for bygg.

innhold i 1 kg Bygg Krav Krav omregnet til samme enhet
Fordøybar energi (FE) 13,8 MJ 15,2 Mcal 63,6 MJ
Omsettbar energi (OE) 11 MJ ?
Netto energi (NE) 6,9 MJ = 1 FEh 3,9 FEh 26,9 MJ
Forholdstall (NE/FE) 0,5 0,42

 

For bygg kan 50% av den fordøyelige energien utnyttes til vekst og arbeid. Mens kravet til energiinnhold i foret når man går ut fra fordøyelig energi, er satt slik at man antar at bare kan 42 % nyttes.

Det kan se ut til at man setter kravet til energi noe høyere når man beregner ut fra fordøyelig energi enn ut fra netto energi for å kompensere noe for tapet.

Hvis man nå tar prøver av samme høy og sender til analyse både i USA og i Norge vil typiske resultater og beregning av formengde for samme hest som over være:

Prøve svar Forberegning Formengde TS
Fordøyelig energi (USA)  2,29 Mcal/kg  15,2/2,29  6,6 Kg
Omsettbar energi (Sverige)  ?
Netto energi (Norge)  0,59 FEh  3,9/0,59  6,6 Kg

Konklusjonen på dette er:

  • Vær klar over hvilket system prøvene er analysert etter.
  • Ikke regn om fra ett system til et annet.

 

Mens det norske systemet har analysevertøy til å finne energimengden som er tilgjengeleg for vedlikehold og produksjon hos hesten , vil en med de andre metodene bare si noe om fôrprøven et stykke på vei. De enkle metodene er mest nøyaktige på lettfordøyelige næringsemner. Avviket mellom metodene blir større jo mindre fordøyelig fôret som analyseres er.

Dette innholdet er forbeholdt registrerte brukere og medlemmer. Det er gratis å registrere seg som bruker av hjemmesiden. Registrerte brukere kan bli medlem ved å betale kontingent. Hvis du er bruker eller medlem, logg deg inn.

Innlogging for eksisterende brukere
   
New User Registration
*Påkrevede felt

for et sunt og godt hesteliv