Landøyda

Hesteeiere advares på nytt mot giftig plante

Bilde av Landøya
Slik kan den se ut på beitet. 100 gram av denne planten kan ta livet av en hest.

Planten landøyda blomstrer nå i deler av Sør-Norge. Hester unngår den fordi den smaker bittert, men på seinsommeren forsvinner bitterstoffene i planten. Det gjør ikke giftstoffene, som i verste fall kan ta livet av en hest. Hestefolk advarer nå på nytt mot planten i beiteområder og innhegninger. På latin heter planten SENECO JACOBEA, og tilhører kurvblomstfamilien.For hundre år siden fant vi landøyda bare på Sør-Vestlandet. Njål Kverneland som gjennom mange år har engasjert seg på en rekke felt innen norsk hestehold, advarer om at planten nå fins på beiter, i veigrøfter og skråninger langs kysten, samt noe innover i landet. Den har blitt observert helt fra svenskegrensen til langt nord på vestlandet. Njål forteller videre at planten kan sprøytes, men at dette ikke anbefales, da døde planter også er giftige. Man bør utstyre seg med hansker, plastsekk og løvetannjern og fjerne både plante og røtter. Landøyda må lukes før den får sjansen til å sette frø og ved hjelp av vinden spre disse over et stort område. Selv om man har fjernet planten et år, er det i viktig at man likevel sjekker beitet i påfølgende år, da frøene kan ligge lenge i jorda før de spirer.

100 gram kan være dødelig

Susan Hellum, en velkjent person innenfor det norske hestemiljøet, fortalte i fjor til nhest.no at landøyda er velkjent i England, hvor Susan opprinnelig kommer fra. Der antar man at så mange som 1000 hester og ponnier dør hvert år fordi de får i seg planten som igjen angriper leveren. Landøyda er meget produktiv med sine 2100 frø per plante. En hest kan dø dersom den spiser drøye 100 gram av planten.

Kjent som «sirasyke»

Sykdommen som både kyr, sau, geit og hest kan utvikle kalles ”sirasyke” fordi en bonde på Utsira mistet flere kyr på slutten av 1870-tallet. En dyrlege beskrev dette tilfellet første gang i et veterinærtidsskrift i 1906, og omtalte sykdommen som ”sirasyke”. Ordet har videre blitt tatt opp i en rekke andre språk, og er blant annet kjent under samme navn i New Zealand.

Mistanke om dødsfall i Norge

Ifølge klinikkveterinær Siv Hanche-Olsen ved Norges Veterinærhøgskole har gift fra landøyda foreløbig ikke blitt registrert som direkte årsak til at hester har dødd i Norge, men at det i fjor var tilfeller der man hadde mistanke om at inntak av planten var medvirkende årsak. Det er derfor grunn til å være oppmerksom på at den giftige planten fortsetter å spre seg. Deler av denne artikkelen ble publisert første gang i juli 2012 av Kari Hustad.

 

Her kan du lese mer om denne planten.

Legg igjen en kommentar

for et sunt og godt hesteliv