Mineraler og sporstoff i salt og blæretang

Samanlikning av gjennomsnittleg mengde mineralar og sporstoffar i salt og sjø blæretang.
kopiert frå denne sida: http://www.zeewierwijzer.nl/media/diversen/Zout-zeewier%20overzicht.pdf

 

Havsalt Blæretang
Stoff pr gram pr gram
 Bor B 0.001 μg 60.00 μg
Calcium Ca 4.10  mg 20.00 mg
Chloride Cl 628.9  mg 35.00 mg
Fosfor P 0.395  mg 1.50 mg
Germanium Ge 0.001 μg 390.00 μg
Gull Au 1.00 μg 390.00 μg
Jod I 100.00 μg 675.00 μg
Kalium K 6.40  mg 31.00 mg
Kobolt Co 2.00 μg 5.40 μg
Kopper Cu 1.00 μg 0.20 μg
Magnesium Mg 31.20  mg 7.00 mg
Mangan Mn 3.00 μg 30.00 μg
Molybden Mo 7.00 μg 0.65 μg
Natrium Na 314.20  mg 35.00 mg
Platina Pt 4.00 μg 0.0005 μg
Selen Se 2.00 μg 0.15 μg
Silicium Si 2.70  mg 1.0 mg
Vanadium V 6.00 μg 2.30 μg
Jern Fe 284.00 μg 575.00 μg
Sølv Ag 0.031 μg 0.0005 μg
Zink Zn 1.00 μg 130.00 μg
Svovel S 11,7  mg 30,00 mg
Oversikta er ikkje komplett, men illustrerer samansettinga av mineralar og sporstoffar slik dei fram står i salt og sjøtang. Det finst meir enn 60 andre sporstoffar i salt – frå bismuth og cerium til tantalum og zirconium. Dei fleste av desse vart først identifisert på 70-talet og kva rolle desse har i ernæring for menneske er ikkje kjend enno.
Natrium i salt er eit separat anorganisk element – i sjøtang er dette ein chelatert (lett løyseleg, colloidal ) mineral som er bunde til protein ionar som ein integrert del av det levande organisme – ein reinare form av næring.
Tørka sjøtang inneheld også protein, fiber, polysaccharider, karbohydrat, feitt og 12% væske. Innhaldet av ant-oksidantar er høgt.

NB! Næringsinnhaldet i tang kan variera avhenging av kva tid på året det vert hausta, vekseplass og bearbeidingsprosess!

Fritt omsett frå nederlandsk av Atie Skarveland, som ikkje tek ansvar for eventuelle feil!!

 

Mer informasjon om blæretang finner du her

 

Legg igjen en kommentar

for et sunt og godt hesteliv