Kvifor utedrift.

Av Kleo Delaveris

I dyrevelferdsloven § 23 står det:
«Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.»

Er hesten tilvend gras er det inga fare med å sleppe på beite med rikeleg tilgang.
Er hesten tilvend gras er det inga fare med å sleppe på beite med rikeleg tilgang.

Evolusjonen har gitt hesten artstypiske egenskaper som må tilfredsstilles for at de skal ha det bra. Vi vet at hester er flokkdyr som har tette sosiale bånd med hverandre i flokken. De er utviklet som byttedyr som kan streife fritt og være i bevegelse på store, åpne områder, døgnet rundt. Hester er spesialiserte grasetere, med et fordøyelsessystem som krever stadig påfyll av gras og annet grovfôr gjennom hele døgnet. De har høver som kan bære hesten og gir støtdemping og feste på de aller fleste underlag.

Våre medlemmer tar konsekvensene av denne kunnskapen og prøver å gi hesten leveforhold som så langt som mulig samsvarer med denne kunnskapen.

Hester bør få gå i utedrift; som betyr at de er sammen med andre hester på et område som inviterer til bevegelse og aktivitet, og at de har tilgang på leskur og fôr hele døgnet. Om en slik utedrift blir gjort rett vil hesten oppleve mindre stress, ha en bedre fordøyelse og de vil utvikle friske, velfungerende høver.

Hestene blir roligere, og lettere å bruke og trene, vil få bedre helse, og vi trenger ikke å spikre jernbeslag (hestesko) på høvene for å bruke hesten til forskjellige aktiviteter, slik det er vanlig ved tradisjonell stalldrift.

Hesten sine høver er spesialiserte organer, og sårbare for leveforhold som avviker fra det opprinnelige. Jernbeslag på hoven er ment å være beskyttelse for utilstrekkelig hovkvalitet . Effekten av jernbeslag er imidlertid at det vil minske blodsirkulasjon, og dermed mulighet for hesten til å kjenne at høvene ikke er friske. Slik vil en hest som har ømme høver tilsynelatende virke frisk etter et besøk av hovslageren. I tillegg til å skade selve hoven, vil jernbeslag også gi større belastning på ledd fordi støtdempingen i høvene blir dårligere og skaderisikoen er større; for andre hester som kan bli sparket og for mennesker som steller eller driver med hesteaktiviteter.

I mars vil Foreningen arrangere seminar om Utedrift der alle interesserte kan delta. Informasjon om dette finner du på vår heimeside.

 

Legg igjen en kommentar

for et sunt og godt hesteliv