Sosial adferd

Hester er sosiale dyr, og trenger å få stimulert behovet for sosial kontakt med artsfrender. Derfor er det ideelt at hester får leve i flokk. Vi ønsker å lære mest mulig om hestens naturlige sosiale adferd, for å kunne legge best mulig til rette for at den kan utøve slik adferd også i fangenskap.

for et sunt og godt hesteliv